Tarmiestinio transporto keleivių kontrolė

Atgal

Vežėjai gali atlikti savo įmonės transporto priemonių ekipažų, jomis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kelių transporto kontrolę arba įgalioti tai atlikti kitus juridinius asmenis. Kelių transporto kontrolę vykdantys įgalioti UAB "Dorsimus" kontrolieriai tikrina daugumą Lietuvos Respublikos vežėjų, taip pat vežėjus esančius Latvijos Respublikoje, turi teisę skrituliu su raudonu atšvaitu sustabdyti keleivines kelių transporto priemones vietose, kuriose nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės ir tikrinti šių priemonių ekipažų dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, bilietus ir bagažo kvitus.

Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:

  • kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi taisyklių;
  • kaip vežėjai ir ekipažai laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
  • ar ekipažai ir stotys teisingai išduoda ir įformina bilietus (bagažo kvitus), kelionės dokumentus;

Kontrolę vykdantys pareigūnai, kontrolės metu nustatę netinkamo keleivių aptarnavimo, taip pat netinkamo informacijos keleiviams apie vežėjo rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto priemonėse atvejus, apie tai informuoja vežėją ir leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią kompetentingą įstaigą, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.