Fizinė sauga

Objektų, juose esančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, taip pat žmonių apsauga, kurią vykdo kvalifikuoti saugos darbuotojai.

Apsaugos darbuotojai saugomuose objektuose valdo ekstremalias situacijas, užtikrina viešąją tvarką, kontroliuoja transporto priemonių srautus, vykdo lankytojų kontrolę bei nusikaltimų prevenciją, ir kitas funkcijas suderintas su klientu. 

Vykdant fizinę saugą mūsų darbuotojai gali atlikti ir daugelį kitų funkcijų (nelegalių vežėjų bei nelegalių siuntų prevencija ir t.t.).