Apsaugos signalizacijų montavimas, stebėjimas, reagavimas

Atgal

Kai saugomose patalpose ar teritorijoje suveikia signalizacija, centrinis stebėjimo pultas (CSP) nedelsiant siunčia greitojo reagavimo grupę (GRG) ir informuoja klientą.

GRG  atvykus į vietą, yra apžiūrima objekto teritorija ir vidaus patalpos, reikalui esant kviečiamos spec. tarnybos. Visi mūsų greitojo reagavimo grupės darbuotojai yra aprūpinti moderniausiomis GPS ir ryšio priemonėmis.