Paslaugos

    Konsultuojame klientus visais saugos bei transporto kontrolės klausimais. Projektuojame įrengiame ir prižiūrime įvairaus sudėtingumo apsaugos ir priešgaisrinės, vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės sistemas. Siūlome įvairias apsaugos bei kontrolės paslaugas (elektroninė sauga, monitoringas, fizinė sauga, transporto ir keleivių kontroles).